Články

Vítězství účetního týmu

V pondělí 18. února 2019 proběhl v Praze 4. ročník soutěže Účetní tým 2019, které se zúčastnilo 19 středoškolských týmů z Moravy.


Naši školu reprezentovaly dva týmy: Veronika Couralová, Veronika Ivánková a Darina Kalíková ze třídy 4. B jako 1. tým a Zuzana Bartošová, Jakub Pastorčák ze třídy 4. B a Dalibor Tomáštík ze třídy 4. D. jako 2. tým. 

Nejdříve žáci řešili případovou studii, ve které museli v časové limitu 60 minut zaúčtovat účetní případy z šesti tematických okruhů. Na základě výsledků této části oba týmy postoupily do semifinále, které probíhalo formou hry „Riskuj“.

V ní museli prokázat své znalosti z pěti oblastí, a to z oblastí: dlouhodobý majetek, zásoby, krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy, náklady, výnosy a časové rozlišení, obecné znalosti.

Konkurence byla velká, přesto se týmu ve složení Zuzana Bartošová, Jakub Pastorčák a Dalibor Tomáštík, podařilo všechna kola vyhrát a postoupit do velkého finále, které proběhne v úterý 5. března 2019 v Praze. Druhý tým z naší školy se umístil na krásném  4. místě.