Články

V Rakousku jako u nás

Náslechy na zahraniční škole jsou vždy zajímavé a navázání spolupráce při výměně studentů bylo tentokrát příjemným bonusem mého pobytu na rakouské obchodní akademii.


Škola Medien HAK v Grazu je svým zaměřením velmi podobná naší škole. Předměty jsou také obdobné a studenti se od těch našich prakticky v ničem neliší. Na začátku hodiny pozdraví učitele tím, že se postaví, a v pondělí ráno bývají studenti po víkendu také trochu unavení. I na této škole jsou studenti pilní, ale i studenti, kteří svůj čas na škole zpestřují vylomeninami. I poměr děvčat a chlapců se podobá situaci na naší škole. Co by naši studenti možná ocenili, je fakt, že se škola po velké diskuzi před pár lety rozhodla neuplatňovat pravidlo přezouvání. Ale s tím také souvisí skutečnost, že žáci v Rakousku nemají své skříňky na odkládání věcí a vše potřebné k výuce nosí pořád s sebou, případně by za skříňku museli platit.

S výukou jazyků jsou na tom studenti podobně jako u nás, mají dva cizí jazyky, angličtina je hlavní. Počet žáků ve třídách je různý. Většinou se třídy půlí podle vyučovaných jazyků, ale pokud je ve třídě celkový počet žáků menší než 26, tak třída půlena není.

Zajímavou zkušeností bylo účastnit se jazykových soutěží, kdy studenti vedli rozhovory buď ve dvou cizích jazycích a plynule „přepínali“ z jednoho do druhého, nebo se z téměř 500 studentů vybral jeden nejlepší.  Součástí hodnocení mluveného projevu bylo nejen, jak student ovládá cizí jazyk, ale také jak uplatňuje své sociální dovednosti.

V závěru pobytu jsme se s rakouskými kolegy dohodli na možnostech spolupráce a na výměnných pobytech studentů naší školy a školy rakouské.