Články

Píšeš? Píšu!

V průběhu měsíce března t. r. žáci 1. až 4. ročníku tradičně soutěžili v psaní na počítači.


Všichni psali ve svých hodinách písemné a elektronické komunikace desetiminutový opis z papírové předlohy. Podle výkonů byli vybráni nejlepší písaři pro krajské kolo.

Pevné nervy a hbité prsty vybojovaly prvenství těmto žákům: 

  • 1. ročník – Utěkalová Natálie, 1. D, 248 č. ú/min, 0,12 % chyb
  • 2. ročník – Strnadová Adéla, 2. C, 377 č. ú./min, 0,05 % chyb
  • 3. ročník – Kvěťák Radek, 3. A, 289 č. ú./min, 0,17 % chyb
  • 4. ročník – Marčík Jan, 4. B, 434 č. ú./min, 0,23 % chyb