Články

I učitelé se učí

Závěrečnou konferencí skončil projekt Teachers‘ European Refreshment (TER) II, který díky podpoře z programu Erasmus+ umožnil učitelům naší školy rozšířit jejich jazykové, metodické a odborné dovednosti v různých zemích Evropské unie.


Na konferenci zazněly velmi zajímavé poznatky ze stínování na středních školách i z kurzů např. v Německu a Velké Británii. Pedagogové OA sdíleli se svými kolegy i s dalšími účastníky konference také aktivity a materiály, které díky projektu vytvořili.

A v září bude vzdělávání učitelů pokračovat nově schváleným projektem TER III.