Články

Běží další ročník letních brigád ve Skotsku

Letošních pracovních pobytů ve Skotsku se účastní tři studentky 3. ročníku, studijního zaměření cestovní ruch.


Všechna děvčata jsou zaměstnána v hotelích, kde po dobu tří měsíců budou získávat cenné pracovní zkušenosti a jazykové dovednosti.

Těšíme se, až nám v září budou vyprávět o svých zážitcích.