Články

Za vzděláváním a zkušenostmi do zahraničí

Belgie, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Itálie, Dánsko, Finsko, Německo, Malta a Velká Británie – to jsou země, kam v následujících dvou školních letech povedou cesty našich žáků nebo učitelů.


Díky programu Erasmus+ bude naše škola realizovat celkem tři projekty, dva pro žáky, jeden pro učitele.

Naše projekty mají řadu cílů – mezi ty hlavní patří zlepšení jazykových dovedností a znalostí, získání pracovních zkušeností a poznání jiných kultur.

Bližší informace budeme postupně zveřejňovat v aplikaci Bakaláři. O průběhu projektů se pak budete moci dočíst na stránkách školy.