Články

Zážitkový den na FaME UTB

Ústav marketingu a managementu a Ústav ekonomie FaME UTB dne 20. září 2019 připravil pro naše žáky velmi zajímavou akci.


Jejím cílem bylo poskytnout žákům vlastní zážitek při sestavování marketingové kampaně, která bude podporovat prodej kvalitní obuvi. 

Této akce se zúčastnili žáci třetího ročníku, konkrétně třída 3. C.

Během zážitkového dne byli žáci rozděleni do pracovních týmů, které obdržely zadání  k vytvoření marketingové kampaně na vybraný typ obuvi (východiskem tohoto úkolu bylo "naskenování" jejich vlastního chodidla na adekvátní moderní přístrojové technice). Žáci poté s vlastní invencí, za využití digitální techniky, sestavili a odprezentovali návrh marketingové kampaně. Poté obdrželi zpětnou vazbu ke splněnému úkolu, včetně drobného ocenění jejich úsilí.

Všichni žáci  byli při tvorbě své kampaně velmi kreativní, a proto porota nemohla vybrat jednoznačného vítěze a ocenila všechny týmy.

Věřím, že tato akce umožnila žákům zažít procesy při profesionální tvorbě marketingové kampaně a take získat představu o volbě jejich vlastní pracovní kariéry.