Články

DofE je otevřeno novým zájemcům

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) i letos nabírá nové zájemce z řad žáků naší školy.


V pondělí 30. září jsme uspořádali akci pro 1. a 2. ročníky s názvem Seznam se s DofE.

O co jde?

DofE je program určený mladým lidem, kteří se chtějí zlepšovat a pomáhat druhým.

Kdo vstoupí do programu, vybírá si dle vlastního zájmu v oblasti sportu, talentu a dobrovolnictví vždy jeden cíl, jehož chce dosáhnout. Činnosti, které k cíli vedou, jsou opakované a trvají 3–6 měsíců, tudíž posílí důležitou vlastnost: vytrvalost. Účastníky programu čeká také dobrodružná expedice, tu si sami plánují a absolvují v týmu s ostatními „dofáky“.

Co získají absolventi programu?

Kromě vlastního pokroku a dobrého pocitu z pomoci druhým je to mezinárodně platný certifikát předávaný při prestižní příležitosti dvakrát ročně v Praze. Naše škola má už i několik absolventů DofE a tím pádem držitelů tohoto certifikátu. Nyní se těšíme na nové zájemce o program.

Více informací žáci získají na Moodlu, zájemci se pak mohou hlásit u Mgr. Šilové (kabinet 251) nebo Mgr. Zemanové (kabinet 212), a to nejlépe v průběhu října.