Články

Přednáška k výročí 17. listopadu

Cesta z podzemí až ke svobodě je název přednášky, které se v rámci oslav 30. výročí 17. listopadu zúčastnili žáci třídy 1. D, a tak získali mnohé nové a zajímavé znalosti v předmětu občanská nauka.


Prezentující pan Martin Ďurkáč připomněl žákům významné osobnosti a zmínil události, které vyústily v sametovou revoluci roku 1989, včetně mezinárodních souvislostí.