Články

Návštívili jsme Muzeum JV Moravy ve Zlíně

V pondělí 18. listopadu jsme navštívili v rámci předmětu ekonomika cestovního ruchu 14. budovu areálu Svit (Muzeum JV Moravy), ve které se nachází výstava s názvem Zikmund a Hanzelka.


Nejdříve nás průvodce seznámil se životy obou cestovatelů a také s rozsáhlými výpravami Z+H do různých zemí a kontinentů. Zajímavá expozice obsahovala dobové fotografie a zápisky z cest, různé předměty typické pro danou zemi. Nejvíce nás však zaujal automobil Tatra, kterým Z+H cestovali.

Poté jsme byli rozděleni do jednotlivých týmů a byla nám přidělena odlišná témata související se Z+H, podle kterých jsme vymýšleli příběh. S tvořením příběhu nám pomáhaly fotografie a exponáty a následně jsme svá díla porovnali se skutečnými zápisky z cestovního deníku Z+H.

Tato výstava nás obohatila o informace týkající se našich nejvýznamnějších cestovatelů.