Články

Mladý ekonom

V pátek 22. listopadu se na naší škole uskutečnil již pátý ročník soutěže MLADÝ EKONOM určené žákům 8. a 9. tříd základních škol.


Zajišťují ji vybraní studenti 3. ročníku obchodní akademie. Studenti pak informace a výsledky získané během soutěže použijí k vypracování tématu (pod vedením Ing. Aleny Horákové) určenému do projektového týdne.

Ráno jsme se potkali již v 7 hodin, abychom stihli pro soutěžící a jejich učitelský doprovod vše připravit. Na starosti jsme měli dvě místnosti, v nichž probíhala soutěž. Zde jsme rozmístili jmenovky týmů, nastavili tapety s obrázkem našeho plakátu, nachystali stopky pro přesné měření výsledků a samozřejmě zadali příklady soutěže.

Soutěžící začali přicházet před 9. hodinou. Naše nervozita rostla. Soutěž jsme zahájili uvítáním všech přítomných a spolu s panem Mgr. Štouračem jsme pronesli několik milých vět. Soutěž byla zahájena v obou učebnách v 9:20. První částí byl kvíz skládající se z 60 otázek vztahujících se k ekonomice. Druhá část byla omezena časem 20 minut. Za tuto dobu museli žáci zvládnout křížovku, pexetrio a poskládat obrázek bankovek, který byl opravdu velice záludný! Jednomu týmu, výhercům celé soutěže, se podařilo 2. část dokončit pod 10 minut, což je skoro neuvěřitelné!

Po soutěži si mohli žáci prohlédnout naši školu. Z dotazníku, který po ukončení 2. části obdrželi, jsme zjistili, že cca 80 % má zájem o studium na obchodní akademii.

Po vyhodnocení testů proběhlo vyhlášení. Konečně byli více nervózní žáci základní školy než my organizátoři. Každý tým si díky našim sponzorům odnesl tašku plnou darů. Pro tým, který se umístil na 1. místě, byly připraveny powerbanky!

Děkujeme zúčastněným žákům za výborné výsledky, sponzorům a obchodní akademii za hodnotné dary. V neposlední řadě paní učitelce Ing. Aleně Horákové, která na nás při organizaci dohlížela, podporovala nás a hlavně pomáhala!

M. Bětíková, K. Daňková, K. Devátá, E. Halová, B. Kaňová, V. Keroušová, J. Kryška, K. Malá, L. Paníčková  (tým organizátorů)