Články

Kdo si věří … přihlásí se ke státní zkoušce

Dne 26. listopadu t. r. se na naší škole konala Státní zkouška ze zpracování textů.


V tomto školním roce uspělo 29 uchazečů ze 3. a 4. ročníku. Zkouška trvala 30 minut a obsahovala tyto úkoly:

  • provádění korektur v textu uloženém v počítači
  • opisování textu a současné provádění korektur
  • opisování textu a současné doplňování gramatických jevů
  • opis textu

Po úspěšném absolvování státních zkoušek získá žák vysvědčení, které dokládá jeho znalosti a dovednosti zejména z předmětu písemná a elektronická komunikace. Toto vysvědčení může být konkurenční výhodou při pracovních pohovorech.