Články

Matematici z pěti zemí na naší škole

Setkání projektu GamifIEd Erasmus+, které bylo zaměřeno na matematiku, jsme na naší škole úspěšně zvládli.


V druhém únorovém týdnu vypukl druhý meeting studentů a učitelů zapojených do projektu strategického partnerství z ČR, Belgie, Maďarska, Itálie, Španělska a Portugalska.

V neděli si studenty z pěti zemí vyzvedly jejich české hostitelské rodiny. V pondělí pak už začínal program. Ten byl zahájen slavnostní ceremonií. Naštěstí nám přálo počasí, takže symbolický ceremoniál s olympijskými kruhy a barvami všech zúčastněných zemí mohl proběhnout na školním hřišti. Poté bylo potřeba seznámit účastníky navzájem, ukázat jim budovu školu a také jednu vyučovací hodinu na OA. Odpoledne jsme věnovali připraveným prezentacím a videím, která představovala typickou hodinu matematiky v každé z projektových zemí.

V úterý dopoledne proběhly praktické zkoušky připravených digitálních her. „Zkušebními králíky“, kteří hráli matematické hry, byli žáci třech zlínských škol – ZŠ Kvítková, ZŠ Slovenská a Gymnázium TGM. Na tyto školy vyrazily vždy dva mezinárodní týmy, jež při hrách plnily roli průvodců. I když jsme místy narazili na technické problémy, testování her se vydařilo. Ve stejnou dobu naši hosté – učitelé absolvovali prohlídku Zlína. Místní možná příjemně překvapí, že Zlín získal samé kladné body, některým se dokonce líbil víc než později Praha. Po návratu z herního dopoledne navrhli žáci drobné úpravy vytvořených her tak, aby co nejlépe sloužily svému účelu, tj. využití v hodinách matematiky.

Chtěli jsme, aby i studenti poznali Zlín a jeho pamětihodnosti, a proto jsme pro ně připravili putování po městě s plněním netradičních úkolů – Treasure Hunt. Studenti proto vyrazili ve skupinách složených spravedlivě ze všech zemí a měli např. vytvořit svou fotografii se zakladateli obuvnické továrny, natočit krátké video propagující jejich tým, naučit se českou lidovou písničku apod. Většina úkolů byla zaměřena na matematiku. A ukázalo se, že studenti, kteří sem přijeli, rozhodně nebyli vybráni náhodně.

Úterní večer se studenti stmelovali na bowlingu. Ten má u nás zřejmě větší tradici než jinde, takže vítězové v jednotlivcích byli samí Češi.

Přestože je v únoru většina zajímavých památek zavřená, hlavní atrakce našeho kraje – ZOO Lešná, tvoří výjimku. A proto ve středu zažila nápor naší osmdesátičlenné skupiny. Pozdní odpoledne pak účastníci hodnotili všechny hry, které byly vytvořeny před setkáním ve Zlíně. Takže se hrálo a hodnotilo.

Čtvrtek a pátek strávily týmy z Belgie, Maďarska, Itálie a Španělska s částí našich studentů v Praze, portugalský tým zůstal ve Zlíně a absolvoval animační workshop ve Zlínském filmovém uzlu a krátkou matematickou aktivitu.

Pražská skupina, která čítala čtyřicet dva lidí, ve čtvrtek poznávala nejznámější pamětihodnosti Prahy, opět v týmu a – nepříliš překvapivě – s důrazem na matematické aktivity. Poslední den byl zasvěcen návštěvě Národního technického muzea. U zajímavých exponátů se zastavovali a cvakali foťáky a mobily i ti, kteří technice úplně neholdují. Pak jsme se rozloučili s přáteli z Itálie a Maďarska, ti museli stihnout podvečerní let. Počasí nám opět neuvěřitelně přálo, když jsme se zbývajícími týmy pěšky přes Letnou obdivovali výhledy na stověžatou Prahu a její nesčetné mosty cestou ke Karlovu mostu. Po projížďce Čertovkou už jsme si zamávali se zbývajícími dvěma skupinami a všichni se vydali na cestu domů.

I když by náš tým po týdenním maratonu a více než dvouměsíční přípravě nyní potřeboval návštěvu lázní, hřeje nás dobrý pocit z vydařeného mezinárodního setkání, na němž naše škola, město ani celá ČR rozhodně neudělaly ostudu!