Články

Praha přivítala nejlepší účtaře

Ve dnech 11.–12. února 2020 proběhl v Praze 5. ročník soutěže Účetní tým 2020.


Naši školu reprezentovaly dva týmy: Veronika Vašíková, Karolína Hřibová ze třídy 4. C a Le Diep Trang ze třídy 4. B jako 1. tým a Barbora Chmelařová, Nikol Jančová a Natálie Drábková ze třídy 4. D jako 2. tým. 

Nejdříve žákyně řešily případovou studii, ve které musely v časovém limitu 60 minut zaúčtovat účetní případy z šesti tematických okruhů. Na základě výsledků této části oba týmy postoupily do semifinále, které probíhalo formou hry „Riskuj“. V této hře musely studentky prokázat své znalosti v pěti následujících oblastech: dlouhodobý majetek, zásoby, krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy, náklady, výnosy a časové rozlišení, obecné znalosti.

Konkurence byla opravdu velká, přesto se týmům podařilo postoupit do finále. První tým skončil na 6. místě, druhý na 5. místě.

Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci.