Články

Online výuka na OATB Zlín


Milí žáci, studenti a vážení rodiče,

naše škola se snaží reagovat na aktuální situaci a umožnit Vám přístup ke studijním materiálům a distanční formě studia.

V současnosti pro Vás připravovali pedagogové práci tak, jak byli zvyklí ve svých hodinách – Moodle, Bakaláři, Email.

Od příštího týdne jsme připravili v každém předmětu kurzy na Moodlu podle jednotných požadavků v kombinaci s informačním systémem Bakaláři.

Vaším úkolem bude, se na mobilním telefonu v aplikaci Bakaláři (v současnosti můžete stáhnout novou verzi s názvem „Bakaláři online“) podívat na rozvrh, kde zjistíte podle návodu v přiložené prezentaci, co máte zadáno za úkol na konkrétní den a vyučovací hodinu. To samé zjistíte, když se do Bakalářů přihlásíte přes naše webové stránky www.oazlin.cz – IS OATB – Bakaláři.

Další Vaší povinností je přihlásit se do kurzů ve všech Vašich předmětech (včetně tělocviku) a plnit zadání a úkoly, které tam naleznete.

Výuku budete mít vždy zapsánu na jeden týden dopředu. Takže nejpozději v pondělí ráno v 8:00 budete vidět úkoly na celý týden a můžete si podle toho rozvrhnout práci.

Připomínám Vám, že učitelé budou kontrolovat odevzdané práce a hodnotit je známkou nebo splněno/nesplněno. Tato hodnocení budou normálně započítávána do Vaší známky na vysvědčení, proto dodržujte stanovené termíny pro odevzdání.

Tento systém najíždí už tento týden, takže si jej můžete v některých předmětech ověřit. V případě dotazů kontaktujte učitele příslušného předmětu. Na 100 % bude funkční do příštího týdne. Technické dotazy zodpoví správce sítě – pan Jiřikovský (mailové adresy naleznete na našich webových stránkách).

Doufám, že tato opatření umožní zmenšit dopad karanténních opatření a budou dobře sloužit k Vašemu vzdělávání.

Na závěr bych rád zmínil pár slov o něčem jiném, než je škola a online vzdělávání.

Víme, že situace v některých rodinách není dnes není úplně jednoduchá. Chtěli bychom poděkovat těm z Vás, kteří doma pomáhají svým rodičům péčí o své mladší sourozence, když jsou rodiče v práci déle než dříve. A také těm, kteří se v současné době zapojili do šití roušek nejen pro sebe, ale i pro další lidi. Dáváte tím najevo, že Vám nejsou tito lidé lhostejní stejně jako například Vaše starší sousedka, které přinesete třeba nákup.

Je vidět, že v současné době opět objevujeme hodnoty jako je sounáležitost v rodině, ohleduplnost, empatie a vzájemná výpomoc i mezi cizími lidmi.

Děkuji Vám.

 

Petr Bělaška

zástupce statutárního orgánu OATB a VOŠE Zlín

 

prezentace Online výuka na OATB Zlín