Články

Informace o zrušených přípravných kurzech k přijímacím zkouškám

Protože se v letošním roce uskutečnily pouze 4 z plánovaných 8 hodin přípravných kurzů matematiky a jazyka českého, nabízíme účastníkům možnost vrácení 350 Kč za každý kurz.


Pokud jste provedli  platbu hotově, požádejte do 30. 6. 2020 o vrácení peněz v informačním centru školy (č. 153) u paní Čevelíčkové.

V případě, že jste převedli peníze bezhotovostně, napište žádost také do konce června na mail b.sunkova@oazlin.cz a uveďte jméno žáka, který se kurzu zúčastnil a číslo účtu, ze kterého byla provedena platba, a na který vám bude příslušný obnos také vrácen.

Pokud o tyto peníze nepožádáte do 30. 6. 2020, budou převedeny do Nadačního fondu OA a použity v souladu s jeho stanovami.