Články

Informace o studiu v období od 8. 6. do 30. 6. 2020 pro 1. až 3. ročník

Uvolňování opatření na obchodní akademii v červnu.


Vláda na svém jednání 25. 5. 2020 schválila v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách následující opatření:

  • možnost realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020
  • možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020.

Naše škola toho využije ke konání souvislé odborné praxe žáků 3. ročníku, kteří obdrželi podrobné pokyny přes Bakaláře. Informace o výuce v tomto období pro žáky 1. a 2. ročníku a závěrečné klasifikaci ve 2. pololetí tohoto školního roku dostanou žáci také přes službu Komens v Bakalářích.

Při závěrečném hodnocení žáků bude postupováno podle metodického pokynu MŠMT.

Od 8. 6. do 30. 6. 2020 si můžou v IC školy vyzvednout peníze za vstupenky na neuskutečněný maturitní ples i žáci nižších ročníků a veřejnost. Nevyzvednuté peníze budou převedeny do Nadačního fondu OA a použity v souladu s jeho stanovami.