Články

Vyhlášení voleb do školské rady

Účastníci voleb vyplní návrh na vhodné kandidáty v elektronickém formuláři uloženém v IS Bakaláři.