Články

Pomáhejte zachraňovat životy

Vyzýváme naše žáky a studenty, kteří prodělali onemocnění covid-19 , aby darovali plazmu.


Darování plazmy je možné do měsíce po odeznění příznaků, nebo po skončení karantény. Podrobné informace dostanete na transfuzním oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, pavilon č. 13, tel. 577 552 322. (https://www.kntb.cz/hematologicko-transfuzni-oddeleni)

Udělejte spolu s námi dobrý skutek. Děkujeme!