Články

Organizace výuky ve dnech 4.–8. ledna 2021

V souvislosti s opatřením vlády ČR bude v týdnu 4. 1. – 8. 1. 2021 probíhat výuka distanční formou.


O rozvrhu výuky budou žáci informováni v IS Bakaláři.