Články

Příjem přihlášek ke studiu na střední škole

Příjem přihlášek ke studiu na střední škole probíhá v pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hod.

Přihlášky je možné zaslat doporučeně poštou, vhodit do poštovní schránky u školy nebo přinést osobně do 1. března 2021.