Články

Kam nás letos zavane program Erasmus+?

I v novém školním roce má naše škola velké plány, týkající se zahraničních šancí pro žáky.


Pokud to epidemická situace dovolí, budeme i nadále spolupracovat se školami v Belgii, Itálii, Maďarsku, Španělsku a Portugalsku. Loni to šlo jen na dálku, nyní se ale snad naši žáci uvidí se svými zahraničními kamarády opět tváří v tvář.

Pokračovat ve vzdělávání budou také naši učitelé, kteří by měli odjet na zahraniční školy i kurzy.

A v rámci odborného vzdělávání budeme žákům znovu nabízet účast na měsíčních až tříměsíčních stážích v irském Dublinu. Schůzka pro 2. a 3. ročník se koná už 1. září a přihlášky očekáváme do 15. 9.

Díky podpoře EU a jejího programu Erasmus+ nás tedy snad čeká na zážitky a zkušenosti velmi bohatý rok. Doufejme, že vše klapne!

Sledujte web školy, naše sociální sítě a platformu Bakaláři. Tam všude najdete více informací.