Články

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 a screeningovému testování žáků

Výuka 2., 3. a 4. ročníku OA a těch žáků 1. ročníku, kteří se neúčastní adaptačního kurzu, začíná 1. září v 7.50. Žákům 1. ročníku účastnícím se adaptačního kurzu výuka začíná 2. září v 7.50.


Výuka studentů všech ročníků VOŠE začne 1. září podle určeného rozvrhu. 

V souladu s platnými nařízeními vlády škola provede v prvních dvou týdnech září plošné preventivní testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to ve dnech 1. září (účastníci adaptačního kurzu až 2. září), dále 6. a 9. září. Testování se netýká žáků, na které se vztahuje některá z výjimek stanovená Ministerstvem zdravotnictví (zejména min. 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo max. 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19). O případných dalších opatřeních rozhodne vláda na základě výsledků těchto testů. Na žáky, kteří testování odmítnou, se budou vztahovat zpřísněná opatření během pobytu ve škole.

Nadále platí povinnost všech osob mít ve společných prostorech školy nasazené ochranné prostředky dýchacích cest schválené aktuálně platným mimořádným opatřením MZd, přičemž povinností žáků a studentů je mít vždy u sebe nejméně dva pro případ poškození nebo ztráty. Během výuky nemusí mít žáci usazení v lavicích tyto prostředky nasazené.

Škola rovněž podniká další kroky k minimalizaci rizika šíření nakažlivých onemocnění, jako je omezení kontaktů osob a zpřísněná hygienická opatření.

Podrobnější informace budou žákům, studentům a zákonným zástupcům zaslány přes IS Bakaláři při zahájení školního roku.

Školní jídelna zahajuje provoz 2. září.

 

Přejeme všem úspěšný vstup do nového školního roku.