Články

Job shadowing na Slovensku

V rámci projektu ERASMUS+ jsem absolvovala job shadowing na Slovensku, konkrétně na Obchodní akademii v Popradě, v centru Vysokých Tater. Byl to týden plný zajímavých zážitků a zkušeností.


Škola je zaměřena na dva studijní obory, a to Obchodní akademie a Služby v cestovním ruchu. Školu navštěvuje 340 studentů, kteří jsou rozděleni do 3 tříd v každém ročníku. Z toho dvě třídy studují obor OA a jedna třída obor Služby v cestovním ruchu.

Obchodní akademie v Popradě byla založena v roku 1939 a její velkou výzvou je v současnosti udržení dobrého jména a počtu absolventů, protože v oblasti Popradu je velká konkurence ze strany odborných škol a gymnázií. Před několika lety školu navštěvovalo přes 600 studentů. V době on-line výuky učitelé a žáci používají programy MS Teams a Zoom, podobně jako na naší škole. Studenti mají docházkový systém, který se už přímo promítne do systému Edupage, takže učitel při zápisu hodiny vidí, který žák je ve škole.

Studium je ukončené tak jako u nás maturitní zkouškou. V oboru Služby v cestovním ruchu mají ale kromě ústní a praktické části ještě část projektovou. Jejich úlohou je vypracovat projekt, a to celkový týdenní zájezd i s cenovou kalkulací na stanovené téma (např. Lázeňský ruch na středním Slovensku, Lyžařská střediska v Tatrách), s reklamními letáky, prezentací a katalogem nebo plakátem zájezdu.

Dojmy z prvního dne na OA Poprad jsem měla velmi dobré, kolektiv pedagogů i vedení školy byli velice milí. Seznámila jsem se s metodami výuky, získala informace o projektech a odborné praxi, které jsem se i následně zúčastnila.

Škola realizuje také různé projekty. Kromě Erasmu je to například projekt Finanční gramotnost; ten je zaměřen na výchovu k podnikání a na tvorbu cvičných firem samotnými studenty.

Slovenské kolegyně mi připravily pestrý program a nabitý rozvrh. Kromě stínovaní jsem se i aktivně účastnila v hodinách, vzali mě na poradu pedagogického sboru a odbornou praxi druháků v oblasti Cestovního ruchu. Při stínování ve výuce jsem byla přítomna v různých ekonomických předmětech od podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, účetnictví, přes statistiku, písemnou a elektronickou komunikaci až po praktické předměty studentských a fiktivních firem. Poznala jsem různé metody jednotlivých učitelů i znalosti žáků.

V rámci job shadowingu mě osobně nejvíc zaujaly rozdíly mezi metodami výuky, kde právě na této škole měli studenti více zážitkových a praktických předmětů. Studentské a cvičné firmy jsou předměty, kde mají studenti možnost vyzkoušet si teoretické vědomosti v praxi, vytvářejí si vlastní firmu a zkoušejí, jak by obstála v boji s konkurencí na trhu.

Další rozdíly jsem postřehla v odborné praxi studentů, kde v Popradě studenti Cestovního ruchu absolvují týdenní praxi už i v prvním a druhém ročníku. Jejich náplní je průvodcovská činnost jednotlivých zájezdů. V třetím a čtvrtém ročníku obou oborů absolvují žáci odbornou praxi ve firmách, na úřadech, v cestovních kancelářích a hotelech, podobně jako na naší škole. Rozdíl je v tom, že mají určené přímo téma, které musejí na praxi pozorovat, a následně z něho vypracovat zprávu z praxe.

Co se týče srovnání škol, obě používají velice podobnou didaktickou techniku. Chtěla bych ale vyzvednout, že na naší škole je lepší vybavení učeben výpočetní technikou a tabulemi.

Job shadowing na této škole byl pro mě velice přínosný, měla jsem možnost sledovat různé metody výuky učitelů, získat další odborné zkušenosti a pozorovat rozdíly mezi výukou na obou školách. Jelikož jde o naši partnerskou školu, slovenští kolegové vás srdečně zdraví a těší se na setkání.

Studenti by zase uvítali možnost výměnných pobytů.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.