Přednášky

Přednáška zástupce ředitele Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky

Dne 27. 1. 2017 naši školu navštívil zástupce ředitele Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky Mgr. Vladimír Kruliš.

Exkurze na živnostenský úřad

V pondělí 19. prosince se studenti třetího ročníku oboru veřejná správa zúčastnili exkurze na živnostenský úřad.

Besedy s Městskou policií

V předposledním týdnu před vánočními prázdninami se studenti 3. B a 3. D zúčastnili besedy v sídle Městské policie ve Zlíně, kde se jich ujala paní Mgr. Kamila Nováková.

Workshop „Jak si lépe pamatovat a učit se“

Ve čtvrtek 24. listopadu se třída 1. A zúčastnila semináře Mgr. Daniely Kratinové.

Přednáška velvyslaneckého rady Ing. Karla Kysilky

Dne 18. 11. 2016 se na naší škole uskutečnila přednáška pro žáky oboru veřejnosprávní činnost s velvyslaneckým radou Ing. Karlem Kysilkou.