Přednášky

Přednáška o Kanadě

Ve čtvrtek 5. května 2016 byla pro nás, studenty druhého ročníku, uspořádaná přednáška s pedagogem a cestovatelem panem Mgr. Ludvíkem Schmidtem, který nám vyprávěl o svých zážitcích...

Přednáška České obchodní inspekce

Dne 31. 3. 2016 se na naší škole uskutečnila přednáška České obchodní inspekce na téma Ochrana spotřebitele v ČR podle norem EU.

První pomoc

Všichni si uvědomujeme, jak důležité je umět poskytnout včas a kvalitně první pomoc. Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které ji bude potřebovat, nebo dokonce ji sám poskytovat.

„Jste to právě vy, kdo může ovlivnit budoucnost,“ vzkazuje studentům bývalý politický vězeň

5. listopadu jsme se na naší škole připojili k celorepublikové akci Příběhy bezpráví, kterou pořádá společnost Člověk v tísni.

Beseda o Barmě

Zatímco čtvrťáci bojovali s maturitními písemkami