Přijímací řízení

Obory vzdělání

 

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme maturitní obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (4 třídy – 120 žáků), zaměření:

  • podniková ekonomika
  • cestovní ruch
  • mezinárodní obchod
  • finance a daně

 

 

Přihláška

 

  Soubor XLSX Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ pro denní studium (zdroj: MŠMT)

 

Údaje na přihlášce:

Do kolonky obor vzdělání (kód a název) doplníte obor 63-41-M/02 Obchodní akademie.

Prosím neuvádějte zaměření, toto zvolíte až po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek a přijetí ke studiu.

K přihlášce není třeba dokládat lékařské potvrzení.

 

Odvolání

 

 Soubor DOCX  Vzor odvolání se vůči výsledku přijímacího řízení  (zdroj: OA Zlín, 26. 9. 2018)