Přijímací řízení

Obory vzdělání

 

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme maturitní obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (4 třídy – 120 žáků), zaměření:

  • podniková ekonomika
  • cestovní ruch
  • mezinárodní obchod
  • finance a daně

 

Informace k přijímacímu řízení

 

Ověřování znalostí potřebných ke studiu na střední škole proběhne formou centrálně zadávaných testů.

Řádné termíny:

  • 14. dubna 2020 – 1. termín
  • 15. dubna 2020 – 2. termín

Náhradní termíny:

  • 13. května 2020 – 1. termín
  • 14. května 2020 – 2. termín

 

Žádnou další vlastní zkoušku či pohovor v rámci přijetí ke studiu na naší škole nebudeme organizovat.

Výjimku mají uchazeči cizí státní příslušnosti, kteří nekonají test z českého jazyka, ale absolvují pouze ústní pohovor.

 

Soubor PDF  Podrobná kritéria pro přijetí  (zdroj: OATB a VOŠE Zlín – 29. 1. 2020)

 

 

Přihláška

 

  Soubor XLSX Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ pro denní studium (zdroj: MŠMT)

 

Údaje na přihlášce:

Do kolonky obor vzdělání (kód a název) doplníte obor 63-41-M/02 Obchodní akademie.

Prosím neuvádějte zaměření, toto zvolíte až po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek a přijetí ke studiu.

K přihlášce není třeba dokládat lékařské potvrzení.

 

Odvolání

 

 Soubor DOCX  Vzor odvolání se vůči výsledku přijímacího řízení  (zdroj: OA Zlín, 26. 9. 2018)