Přijímací řízení

Obor vzdělání

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme maturitní obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (4 třídy – 120 žáků), zaměření:

 • podniková ekonomika
 • cestovní ruch
 • mezinárodní obchod
 • finance a daně

 

Informace k přijímacímu řízení

Ověřování znalostí potřebných ke studiu na střední škole proběhne formou centrálně zadávaných testů.

Řádné termíny:

 • 1. řádný termín3. května 2021
 • 2. řádný termín4. května 2021

Náhradní termíny:

 • 1. náhradní termín – 2. června 2021
 • 2. náhradní termín – 3. června 2021

 

Soubor PDF   Podrobná kritéria pro přijetí  (zdroj: OATB a VOŠE Zlín – 25. 1. 2021)

 

 Přihláška

 

  Soubor XLSX Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ pro denní studium (zdroj: MŠMT)

 Údaje na přihlášce:

 • do kolonky obor vzdělání (kód a název) doplníte obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • do přehledu prospěchu uchazeče (strana B) vyplňte známky pouze za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • prosím neuvádějte zaměření, toto zvolíte až po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek a přijetí ke studiu
 • k přihlášce není třeba dokládat lékařské potvrzení

 

 

Pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školu jsou od února 2021 přístupné testy z minulých let v elektronické podobě v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pozor – pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile, nikoli přes PC v pevné verzi InspIS).

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google Play nebo Windows Store. Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.