Historie školy

Obchodní akademie Tomáše Bati je jednou z nejstarších středních škol ve Zlíně. Její historie sahá do 30. let a na jejím počátku stojí obchodní kurzy, které se realizovaly v rámci Baťovy školy práce. V roce 1933 byla ve Zlíně zřízena pobočka OA v Uherském Hradišti a v roce 1937 ministerským výnosem samostatná škola s názvem Obchodní akademie Tomáše Bati pro zahraniční obchod ve Zlíně.


První absolventi

 

Perzekuce žáků a učitelů v období okupace vyvrcholila v roce 1944 úplným zavřením školy. V poválečném období prošla škola několika významnými etapami od naprostého nepochopení a podceňování obchodního školství až po určité oživení koncem 60. let.

 

Vchod do původní budovy

 

Měnil se i název: nejprve Vyšší hospodářská škola, pak Střední ekonomická škola ve Zlíně (Gottwaldově). Prostorové podmínky se zlepšily přístavbou nové budovy koncem 80. let.

 

Stavba budovy B

 

V roce 1991 se škola vrátila k názvu Obchodní akademie a na základě zřizovací listiny se stává samostatným právním subjektem. Využívá možnosti profilování školy z hlediska regionálních potřeb, zavádí řadu volitelných předmětů a začíná se specializovat na tři základní zaměření - marketing, finance a administrativu. Ve stejném roce vznikl na naší škole Projekt vyššího studia jako nové úrovně vzdělání v České republice a v září 1992 nastoupili do tohoto studia první žáci.

Významným mezníkem je rok 1993, kdy na základě iniciativy školy a jejich bývalých absolventů se jí rozhodnutím MŠMT ze dne 28. září 1993 vrací původní, byť zkrácený název "Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín".

Tomáš Baťa jr.


Naše škola za dobu své existence vychovala téměř 12 000 absolventů, kteří nacházejí uplatnění nejen v malých a středních podnicích, ale i ve velkých akciových společnostech, peněžních ústavech, službách, veřejné správě apod.

 

Studenti

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.