Projekty

Schválené projekty

 

Aktivní projekty

 

Inovace vzdělávání na OATB a VOŠE Zlín

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003794

realizace projektu: 1. 2. 2023–31. 1. 2026

Podrobnosti o projektu... 

 

Úspěšně ukončené projekty

Gamification in Interdisciplinary Education

Registrační číslo: 2019-1-BE02-KA229-060216_1

realizace projektu: 1. 9. 2019– 31. 8. 2021

Podrobnosti o projektu...

 

Teachers‘  European Refreshment III

Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060325

realizace projektu: 1. 9. 2019– 31. 8. 2021

Podrobnosti o projektu...

 

Training and Development in Europe

Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA102-060582

realizace projektu: 1. 9. 2019– 30. 9. 2020

Pozn.: Projekt byl prodloužen do 30. 10. 2021.

Podrobnosti o projektu...

 

Work and Learn in Europe - New Challenge

ERASMUS+

Registrační číslo: 2018-1-CZ01-KA102-047154

realizace projektu: 1. 9. 2018 – 30. 9. 2019

Podrobnosti o projektu...

Projekt navazuje na předchozí úspěšné projekty Work and Learn (2013–2017)

 • zaměření: odborné stáže studentů OATB v Irsku a Německu
 • aktivity:

a) krátkodobá mobilita: v květnu 2019 vycestuje na 4 týdny celkem 16 studentů 3. ročníku naší školy na zahraniční stáž – 10 studentů do Irska (Dublin) a 6 studentů do Německa (Lipsko ve spolkové zemi Sasko)

         b) dlouhodobá mobilita: od května do července 2019 stráví 4 studenti 3. ročníku pracovní stáž v Irsku

 

Podpora vzdělávání na OATB a VOŠE Zlín II

reg. číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016885

realizace projektu: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022

Podrobnosti o projektu...

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Je realizován v následujících aktivitách:

 • Spolupráce školy a zaměstnavatele.
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ a VOŠ.
 • CLIL ve výuce na SŠ a VOŠ.
 • Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi.
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - matematická gramotnost, výchova k podnikavosti, ICT gramotnost.
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů.
 • Tandemová výuka.
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

 

Podpora vzdělávání na OATB a VOŠE Zlín

reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006367

realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Podrobnosti o projektu...

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Je realizován v následujících aktivitách:

 • Spolupráce školy a zaměstnavatele.
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ a VOŠ.
 • CLIL ve výuce na SŠ a VOŠ.
 • Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi.
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - matematická gramotnost, výchova k podnikavosti, ICT gramotnost.
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů.
 • Tandemová výuka.
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

 

TEACHERS‘  EUROPEAN REFRESHMENT II

Erasmus+

– projekt mobilit ve školním vzdělávání

– zahájení: 1. 9. 2017, ukončení: 31. 8. 2019  (projekt se realizuje)

– zaměření: vzdělávací mobility učitelů

– aktivity: vzdělávací výjezdy učitelů na zahraniční jazykové kurzy (pro učitele odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů a management), metodické kurzy a kurzy reálií (učitelé jazyků) a do škol na tzv. stínování (hospitace v hodinách zahraničních kolegů)

– mobilitám předchází jazyková příprava učitelů, kteří nemají v aprobaci cizí jazyk

– vycestuje celkem 12 učitelů OATB

– země: Velká Británie, Německo, Malta, Španělsko, Rakousko

– koordinátorka: Mgr. Olga Šilová

Work and Learn Abroad

Erasmus+ 

reg. č. 2016-1-CZ01-KA102-022840

Realizace projektu:     1. 7. 2016 – 30. 6. 2017 (projekt je ukončen)

Podrobnosti o projektu...

Projekt byl podán v roce 2016. Projekt byl Domem zahraniční spolupráce (DZS) přijat a doba trvání realizace projektu je od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017.

Projekt Work and Learn Abroad je určen studentům 3. ročníku Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín.

Celkem 18 studentů během projektu vyjede na 4 týdny na zahraniční stáž do Anglie a Španělska.

 

Train to Work 

Erasmus+

reg. č.: 2015-1-FI01-KA202-009005

Realizace projektu: 1. 9. 2015–31. 8. 2017 (projekt je ukončen)

Podrobnosti o projektu...

Projekt byl podán v roce 2015 finským koordinátorem, naše škola je jedním z partnerů.

Jedná se o spolupráci podobně zaměřených evropských škol s cílem zlepšit kvalitu praxí.

 

Teachers' European Refreshment

Erasmus+ 

reg. č. 2015-1-CZ01-KA101-013010

Realizace projektu:     1. 6. 2015–31. 5. 2017 (projekt je ukončen)

Podrobnosti o projektu...

Projekt byl podán v roce 2015. Projekt byl přijat a doba trvání realizace projektu je od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017.

Projekt Work and Learn in Europe je určen vyučujícím Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín.

Během projektu vyjedou vyučující na zahraniční jazykové a odborné kurzy.

Work and Learn in Europe

Erasmus+ 

reg. č. 2015-1-CZ01-KA102-012894

Realizace projektu:     1. 6. 2015–31. 5. 2016 (projekt je ukončen)

Podrobnosti o projektu...

Projekt byl podán v roce 2015. Projekt byl přijat a doba trvání realizace projektu je od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016.

Projekt Work and Learn in Europe je určen studentům 3. ročníku Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín.

Celkem 18 studentů během projektu vyjede na zahraniční stáž do Anglie a Německa.

Čtenářská gramotnost a jazykové vzdělávání

reg. č.  CZ.1.07/1.1.00/56.2453

Realizace projektu: 1. 9. 2015–31. 12. 2015 (projekt je ukončen)

Podrobnosti o projektu...

Projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen jak na žáky, tak na učitele školy.  Tematické plány českého jazyka a literatury budou rozšířeny o čtenářské díly.

Třicet žáků se zúčastní jazykově-poznávacího zájezdu do Německa, pět učitelů absolvuje jazykové kurzy a metodické pobyty v zahraničí.

Leonardo da Vinci - Work and Learn in England

reg. č. CZ/13/LLP-LdV/IVT/134100

Realizace projektu:     1. 9. 2013–31. 5. 2015 (projekt je ukončen)

Podrobnosti o projektu...

Projekt byl podán v roce 2012. Projekt byl přijat a doba trvání realizace projektu je od 20. 8. 2012 do 19. 8. 2014.

Projekt Work and Learn in England je určen studentům 3. ročníku Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín.

Studenti 3. ročníků se v roce 2014 a 2015 zúčastnili čtyřtýdenní praxe v anglickém Plymouth a jeho okolí. Mezi hlavní cíle projektu patřilo osvojení praktických dovedností specifických pro danou pracovní pozici, zvýšení jazykové úrovně, seznámení s kulturou a zvyky v novém prostředí a v neposlední řadě také získání sebedůvěry.

Praxi předcházelo několikaměsíční, zejména jazyková, příprava. Studenti nedostávali za svou praxi plat, ale byly jim hrazeny veškeré cestovní i pobytové náklady (strava, ubytování v rodinách a pojištění).

Vzdělávání na obcích Zlínského kraje

reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0019

Realizace projektu:     1. 8. 2014–30. 6. 2015 (projekt je ukončen)

Podrobnosti o projektu...

Projekt byl podán v roce 2013. Projekt byl přijat a doba trvání realizace projektu je od 1. 8. 2014 do 30. 6. 2015.

Projekt je zaměřen na rozvoj dalšího vzdělávání občanů malých obcí do 2000 obyvatel s cílem zvýšit jejich funkční gramotnost posílením obecných i odborných kompetencí.

V rámci projektu bude proškoleno nejméně 1100 osob ve 22 malých obcích Zlínského kraje. Realizací vzdělávacích aktivit podpoříme možnost dalšího vzdělávání občanů v základních dovednostech nezbytných v běžném životě s důrazem na uplatnitelnost na trhu práce. Cílovou skupinu tvoří občané v produktivním věku - matky na mateřské/rodičovské dovolené a občané, kterým další vzdělávání může pomoci v lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Klíčové aktivity projektu budeme realizovat během 11 měsíců v prostorách zapojených obcí vhodných ke vzdělávacím aktivitám.

COMENIUS

Projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

reg. č. 2013-2-CZ1-COM02-15948

Realizace projektu:     říjen 2014 (projekt je ukončen)

Dvoutýdenní stáž v anglické škole (job shadowing) absolvovala Mgr. Olga Šilová v říjnu 2013. Tento projekt získal cenu Pečeť kvality Comenius.

Soubor PDF Pečeť kvality Comenius 2014 (podrobnosti na str. 46)
(zdroj: http://www.naerasmusplus.cz)

COMENIUS

Projekt Hostitelské instituce – zahraniční asistentka

reg. č. 2013-1-CZ1-COM05-14841

Realizace projektu:    leden-duben 2014 (projekt je ukončen)

V roce 2014 strávila na naší škole čtyři měsíce v pozici zahraniční asistentky Comenius Joana Tarana, absolventka univerzity z Portugalska. Pracovala zejména se středoškolskými studenty v hodinách angličtiny a základů společenských věd, byla však zapojena i do aktivit bakalářského a vyššího odborného studia a účastnila se mnoha mimoškolních akcí.

STUDENTI a PRAXE

Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín
reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Realizace projektu:     20. 8. 2012–19. 8. 2014 (projekt je ukončen)

Projekt byl podán v roce 2012. Projekt byl přijat a doba trvání realizace projektu je od 20. 8. 2012 do 19. 8. 2014.

Cílovou skupinou projektu byli studenti VOŠE Zlín. Cílem projektu byla inovace studijních materiálů, zavedení ECTS systému, pracovní stáže studentů ve firmách, prohloubení spolupráce VOŠE Zlín s firmami, zavedení systému monitoringu pro absolventy VOŠE Zlín a spolupracující firmy. Partnerem projektu byla firma FATRA, a. s.

Inovace vzdělávacích metod na VOŠE Zlín

reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0037

Realizace projektu:    1.  7. 2012–28. 2. 2014 (projekt je ukončen)

Projekt byl podán v roce 2012. Projekt byl přijat a doba trvání realizace projektu byla od 1. 7. 2012 do 28. 2. 2014.

Cílem projektu bylo změnit metody výuky na VOŠE Zlín s využitím LMS systému (Learning Managemetn System).

S využitím LMS systému bylo vytvořeno 9 kurzů odborných předmětů v LMS moodle. Součástí obsahu byla tvorba elektronických studijních opor pro samostatnou přípravu studentů.

Pro výuku matematiky byla vytvořena webová aplikace obsahující soubor řešených příkladů s využitím profesionálního programu Mathematica.

Dalším výstupem projektu byl návrh souboru témat studentských projektů, které jsou součástí výuky a mají mezipředmětový charakter.

Modernizace výuky prostřednictvím ICT

reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0505

Realizace projektu:    1. 6. 2012–31. 5. 2014 (projekt je ukončen)

Projekt byl podán v roce 2012. Projekt byl přijat a doba trvání realizace projektu byla od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2014.

Cílem projektu bylo inovovat výuku na OA Zlín s využitím ICT technologií ve výuce všeobecných a odborných předmětech.

Projekt byl realizován dvěma hlavními aktivitami:

1. Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
Školní vzdělávací program byl rozšířen o volitelné předměty, v nichž byly při výuce využívány informační technologie (počítačové programy, internet atd.).

2. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Učitelé obchodní akademie vytvořili 15 sad digitálních učebních materiálů, které jsou využívány v běžné výuce.

Počítačem podporovaná výuka matematiky

reg. č. CZ.1.07/1.1.08/03.0014

Realizace projektu:  1. 11. 2011–30. 6. 2012 (projekt je ukončen)

Projekt byl podán v roce 2010.

Cílem projektu bylo inovovat výuku matematiky a odborných ekonomických předmětů na OA Zlín s využitím matematického programu v souladu s ŠVP.

V projektu byly vytvořeny studijní materiály pokrývající výuku matematiky pro 1. až 4. ročník OA s následujícími výstupy:

 1. Soubor úloh do matematiky s popisem algoritmů řešení, vytvořený ve výpočetním programu pro matematiku (Mathematica) včetně studijních materiálů v tištěné a elektronické podobě.
 2. MySQL databáze matematických úloh a testů.
 3. Soubory soubory úloh do odborných ekonomických předmětů s využítím výpočetního programu Mathematica se studijními materiály v tištěné a elektronické podobě.
 4. Webový portál pro distanční vzdělávání matematiky s využitím součásti webmathematica.

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.