Nadační fond

Nadační fond Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín
nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín
IČO: 46276408
Číslo účtu: 2800832883/2010, Fio banka Zlín

Příspěvky na ples – číslo účtu: 2702664994/2010 vedený u Fio banky, a. s., VS 132024

 

Cílem nadačního fondu je všestranná podpora výchovněvzdělávací a mimoškolní činnosti žáků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín nad rámec standardů financovaných státem. 


Účel nadačního fondu:

  1. modernizace vybavení školy a rozšíření knižního fondu
  2. péče o talentované žáky
  3. podpora kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti žáků
  4. příspěvky na zahraniční pobyty žáků
  5. honorování lektorů
  6. podpora praktické a odborné činnosti žáků
  7. podpora humanitární pomoci
  8. podpora profesního růstu pedagogického sboru

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.