Tomáš Baťa

Při výchově mladých lidí ve Zlíně byl vždy kladen důraz na pěstování silné vůle, výchovu k zodpovědnosti, čestnému jednání, k píli a hospodárnosti, k pocitu sounáležitosti ke škole a podniku, k dokonalému zvládnutí své profese jak po stránce teoretické, tak i praktické. Samozřejmostí byly znalosti cizích řečí, zdvořilé jednání a společenské vystupování, vnější a vnitřní korektnost a umění vést lidi. Úspěchy a uplatnění bývalých baťovců ukazují, že u většiny z nich byl jejich život poznamenán pocitem vysoké odpovědnosti za své jednání a za výsledky své práce, a že tudíž výchova a vyučování ve Zlíně nebyly pouze proklamací, ale byly velmi promyšleně a důmyslně realizovány. A prokáže-li život správnost této cesty, pak je to tím nejvyšším oceněním pro ty, kdož k tomu přispívají.

Jsem přesvědčen, že Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně jde touto správnou cestou.
Projev T. Bati při příležitosti navrácení původního názvu škole – 28. září 1993.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.