Kalendárium

 1930  při Baťově škole práce vznikly večerní obchodní kurzy
 1933  zřízena pobočná oddělení OA v Uherském Hradišti
 1937 v červnu se na OA konaly vůbec první maturitní zkoušky ve Zlíně
 1937 zřízen samostatný ústav pod názvem Obchodní akademie Tomáše Bati pro zahraniční obchod ve Zlíně, umístění v bývalé živnostenské škole (dnes Univerzita Tomáše Bati)
 1940 stavba budovy německé školy, dnes Obchodní akademie T. Bati a VOŠE Zlín
 1941 první maturity na denním studiu obchodní akademie
 1944 škola uzavřena, budova zabrána pro vojenský lazaret
 1945 20. 5. zahájeno provizorní vyučování v budově průmyslových škol, v srpnu návrat do vlastní budovy
 1946 využívání chaty na Třeštíku, pracovní brigády – chmelové, zemědělské v pohraničí, v r. 1950 uhelná, v r. 1952 na stavbě NHKG v Kunčicích
 1948 zřízena větev pro zahraniční obchod, z názvu odstraněno jméno T. Bati
 1950 nový název – Vyšší hospodářská škola, navázána družba s OA Poprad, trvá dodnes
 1952 přestěhování do nynější budovy (bývalá německá škola), společně s gymnáziem (do r. 1953), zdravotní školou (1953–1975), mateřskou školou
 1954 zřízeno konzultační středisko VŠE Praha
 1955 přičleněny jazykové kurzy, postupný nárůst tříd (studium denní, odpolední, večerní), výuka na mnoha místech ve městě, elokované třídy: Slavičín, Valašské Meziříčí aj.
 1961 nový název – Střední ekonomická škola
 1972 zahájena generální oprava školy
 1974 prázdninové brigády v bývalé NDR
 1975 celá budova jen pro potřeby střední ekonomické školy
 1987 přístavba školy s odbornými učebnami, kabinety a šatnami
 1988 reforma maturitních zkoušek z odborné složky
 1991 nový název – Obchodní akademie Zlíně, získání právní subjektivity
 1992 zřízena Vyšší obchodní akademie
 1993 návrat k názvu Obchodní akademie T. Bati ve Zlíně, oslav se zúčastnil T. Baťa s manželkou a dcerami
 1995 nová fasáda staré budovy
 1996 zřízena Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická
 2000 zahájení výuky v bakalářských studijních programech
 2004 v rámci oboru obchodní akademie otevřena zaměření cestovní ruch a mezinárodní obchod
 2006 zřízení oboru ekonomické lyceum
 2009 zřízení oboru veřejnosprávní činnost
 2015 zahájení mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus+
 2017 zařazení školy do prestižního programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu
   
   
   
   
   

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.