Vzdělávání na obcích Zlínského kraje

Logo OPVK

Vzdělávání na obcích Zlínského kraje

 

Registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/50.0019
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2014
Datum ukončení realizace projektu:    30. 6. 2015

 

Projekt byl podán v roce 2013. Projekt byl přijat a doba trvání realizace projektu je od 1. 8. 2014 do 30. 6. 2015.

Projekt je zaměřen na rozvoj dalšího vzdělávání občanů malých obcí do 2000 obyvatel s cílem zvýšit jejich funkční gramotnost posílením obecných i odborných kompetencí.

V rámci projektu bude proškoleno nejméně 1100 osob ve 22 malých obcích Zlínského kraje. Realizací vzdělávacích aktivit podpoříme možnost dalšího vzdělávání občanů v základních dovednostech nezbytných v běžném životě s důrazem na uplatnitelnost na trhu práce. Cílovou skupinu tvoří občané v produktivním věku - matky na mateřské/rodičovské dovolené a občané, kterým další vzdělávání může pomoci v lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Klíčové aktivity projektu budeme realizovat během 11 měsíců v prostorách zapojených obcí vhodných ke vzdělávacím aktivitám.

Klíčové aktivity projektu:

 1. Propagační kampaň
 2. Právní vzdělávání a spotřebitelská gramotnost
 3. Finanční gramotnost a základy podnikání
 4. Počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí

Výstupy projektu

V rámci projektu bylo realizováno celkem 220 seminářů a školení, během nichž bylo úspěšné podpořeno 1125 osob (867 žen a 258 mužů).

Ve všech 22 obcích byly realizovány následující semináře a školení:

 1. Právní vzdělávání
 2. Spotřebitelská gramotnost
 3. Finanční gramotnost
 4. Základy podnikání
 5. Základy práce s PC, OS Windows 8
 6. Internet a elektronická pošta
 7. MS Word 2010
 8. MS Excel 2010
 9. Tablety
 10. Smartphony

Pro potřeby školení bylo z prostředků projektu zakoupeno 16 notebooků, 16 tabletů a 16 smartphonů, které budou dále sloužit pro výuku ve škole a v kurzech pro veřejnost.

Na podporu vzdělávání bylo vytvořeno 5 studijních materiálů v e-learningové podobě:

 1. Právní vzdělávání
 2. Spotřebitelská gramotnost
 3. Finanční gramotnost
 4. Základy podnikání
 5. Počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí

Studijní materiály jsou vystaveny v LMS moodle Obchodní akademie T. Bati a VOŠE Zlín na adrese http://moodle.oazlin.cz v kurzu Vzdělávání na obcích ve Zlínském kraji. 

          

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.