Inovace vzdělávání na OATB a VOŠE Zlín

Registrační číslo:    CZ.02.02.XX/00/22_003/0003794
Datum zahájení realizace projektu:    1. 2. 2023
Datum ukončení realizace projektu:    31. 1. 2026

 

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Projekt bude realizován v následujících aktivitách:

  1. Inovativní vzdělávání žáků v SŠ a VOŠ. Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a VOŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.
  2. Školní psycholog SŠ. Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu.
  3. Kariérový poradce SŠ. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků školy při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
  4. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ a VOŠ. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli (možnosti stáží pedagogických pracovníků ve firmách a studentů na souvislé praxi, možnost zapojení odborníků z praxe ve výuce, příklady dobré praxe žáků a studentů umístěných ve firmách, získání podnětů pro úpravu ŠVP).
  5. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ a VOŠ. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo stáží ve firmách.
  6. Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.
  7. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ. Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter střední školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace středních škol.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.