Výchovné poradenství

Kdo je vlastně výchovný poradce?

Je to pedagog, odborně připravený pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

Výchovný poradce diagnostikuje situaci, navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s žáky, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc (adresář sociálních služeb apod.) linku bezpečí a další organizace. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině, porušování zákona.

Těžištěm práce výchovného poradce je prevence.

Orientuje se tedy na:

 • práci s výchovně problémovými žáky,
 • spolupráci s rodinou především v poradenské činnosti,
 • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými žáky,
 • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce.

 

Do pracovní náplně výchovného poradce patří mimo jiné:

a) v oblasti metodické a informační činnosti:

 • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc,
 • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů,
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a o možnostech využití jejich odborných služeb,
 • organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků,

b) v oblasti práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy:

 • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky,
 • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření,
 • podává návrhy na vyšetření v PPP nebo ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami čtení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením,
 • ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků,

c) ve specifické oblasti:

 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák),
 • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci zejména s odborem sociálně právní ochrany dětí, sociálním kurátorem, s Policií ČR a krizovým centrem pro děti a rodinu.

 

Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě:

 • výskytu agresivního chování ve třídě,
 • signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové),
 • náhlém i trvalém neúspěchu v učení,
 • obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči,
 • porušování pravidel soužití ve škole žákem,
 • krádežích ve třídách apod.

 

Výchovný poradce je při své činnosti vázán mlčenlivostí.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.