Školní metodik prevence

Školní metodik prevence je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve škole.

Funkce a náplň práce je legislativně vymezena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona.

Hlavní náplň práce školního metodika prevence spočívá v poskytování odborné rady a pomoci žákům a studentům, u kterých se vyskytly problémy v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologických jevů.

Pomoc patří případně i rodičům a ostatním žákům školy před negativními dopady, které by tyto sociálně patologické jevy mohly ve škole způsobovat.

 

Hlavní činnosti školního metodika prevence:

  • tvorba a realizace preventivního programu školy,
  • koordinace a účast na aktivitách škol zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů,
  • metodické vedení v této oblasti,
  • spolupráce s výchovným poradcem, s vedením školy, s krajským metodikem prevence a s odbornými pracovišti,
  • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů,
  • získávání nových odborných informací a zkušeností – semináře a schůzky školních metodiků prevence,
  • zajišťování a předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy,
  • ve spolupráci s třídními učiteli provádět vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem i projevy sociálně patologického chování,
  • poskytování poradenských služeb žákům a rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.

 

Školní metodik prevence je při své činnosti vázán mlčenlivostí.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.