Články

Jaký je rozdíl mezi trestným činem a proviněním?

I to se dozvěděli žáci prvního ročníku na přednáškách 30. ledna a 1. února.


V tyto dny nás navštívil nprap. Ivan Mikulka, který pracuje u Policie České republiky v oddělení tisku a prevence.

Na úvod přednášející představil činnost policie, vysvětlil, k čemu slouží a jakým zákonem se řídí.

Pan Mikulka seznámil žáky s problematikou trestní odpovědnosti mládeže. Vysvětlil jim, jaké jsou zákonné důvody k požadování prokázání totožnosti, předvedení, zadržení atd. Žáci pochopili rozdíl mezi trestným činem, přestupkem a proviněním. Byli také upozorněni, na co si mají dát pozor v případě zákonné výzvy, což jim bylo demonstrováno na konkrétních příkladech z praxe. Pan nadpraporčík varoval žáky před užíváním návykových látek. I k této problematice uvedl odstrašující příklady. Na závěr hovořil o složité problematice šikany, kyberšikany a apeloval na žáky, aby byli obezřetní.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.