Články

Vyhlášení voleb do školské rady

V souladu s § 167. odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 


v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Zlínským krajem schváleným Radou Zlínského kraje, vyhlašuji volby do školské rady při Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické Zlín, příspěvkové organizaci.

 

Volený člen rady

Volí se za:

  • zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků – 3 osoby;
  • pedagogické pracovníky – 3 osoby.

 

Způsob podání návrhů

Účastníci voleb za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků vyplní v termínu návrhového kola návrh na vhodné kandidáty v elektronické anketě v IS Edookit.

Účastníci voleb za pedagogické pracovníky navrhnou kandidáty na pedagogické radě 21. 6. 2024 na návrhovém lístku.

Kandidátem do školské rady může být každá fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem a s volebním řádem.

 

Termíny voleb

Volby zástupců pedagogických pracovníků se uskuteční dne 21. 6. 2024 v rámci pedagogické rady. 

Návrhové kolo proběhne od 25. 6. 2024 od 7:00 do 26. 6. 2024 do 14:00 hodin elektronickým hlasováním v IS Edookit.

Volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční se uskuteční dne 27. 6. 2024 od 7:00 do 23:59 hodin elektronickým hlasováním v IS Edookit.

 

Upozornění:

Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.

   

Ve Zlíně dne 20. 6. 2024

  

Mgr. Petr Bělaška

ředitel školy 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.