Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie

Dosažený stupeň vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška

 

Soubor PDF Školní vzdělávací program Obchodní akademie (zdroj OA Zlín – účinnost 1. 9. 2009)

Soubor PDF Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu (zdroj OA Zlín – platnost od 1. 9. 2012)

Soubor PDF Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu (zdroj OA Zlín – platnost od 1. 9. 2013)

Soubor PDF Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu (zdroj OA Zlín – platnost od 1. 9. 2014)

 

Uplatnění absolventa – zaměření finance a daně

Absolvent obchodní akademie se uplatní především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v bankách, pojišťovnách, leasingových či faktoringových společnostech, účetních a daňových kancelářích, ekonomických a finančních odděleních společností, popř. ve státní správě. Bude znalostně a dovednostně vybaven pro výkon takových povolání, jako jsou např. ekonom, účetní, odborný poradce, analytik, asistent, referent. Absolvent prokáže přehled v podnikových i veřejných financích, bude schopen analyzovat finanční situaci podniku, rozumět daňovému systému v ČR a bude schopen kvalifikovaně využívat vhodných finančních produktů – především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví či finančního trhu. Mezi jeho dovednosti bude patřit také vedení účetnictví. Absolvent zvládne i zajištění personální agendy organizace. Skladba studia mu umožní ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem a používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Při přípravě absolventa naše škola v neposlední řadě klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent bude také připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. Naprostou samozřejmostí bude pro našeho absolventa předpoklad pro úspěšné zvládnutí studia na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Uplatnění absolventa – zaměření podniková ekonomika

Absolvent obchodní akademie se uplatní především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Jedná se zejména o pozice jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a o další ekonomicko-administrativní funkce. Na základě tohoto ŠVP je absolvent schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví. Absolvent zvládne zajištění personální agendy malé i velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent bude připraven rozvíjet také vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Uplatnění absolventa – zaměření cestovní ruch

Absolvent obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch se uplatní především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem především v oblasti cestovního ruchu. Jedná se zejména o pozice jako recepční, provozní, pracovník informačního centra, referent cestovní kanceláře, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, ekonom, účetní atd. Na základě tohoto ŠVP je absolvent schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládat programové vybavení počítače včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednosti patří vedení účetnictví. Při přípravě absolventa se klade důraz na komunikativnost, přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent bude připraven rozvíjet také vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Uplatnění absolventa – zaměření mezinárodní obchod

Absolvent obchodní akademie se uplatní především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích zabývajících se zahraničním obchodem, v pobočkách zahraničních firem a v ostatních organizacích. Jedná se zejména o pozice jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě a o další ekonomicko-administrativní funkce. Na základě tohoto ŠVP je absolvent schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví. Absolvent zvládne zajištění personální agendy malé i  velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent bude připraven rozvíjet také vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.