Přijímací řízení

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 

dne 15. 5. 2024 jsme zveřejnili seznam přijatých uchazečů na obor 63-41-M/02 Obchodní akademie a na obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum.

Prosíme o vyplnění elektronického dotazníku, který Vám byl zaslán dne 16. 5. 2024 na Vaši e-mailovou adresu.

 

Informace k vyplnění elektronického dotazníku na obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

Uchazeč, který byl přijat na základě rozhodnutí ředitele školy na obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, si volí odborné zaměření:

– finance a daně,

– podniková ekonomika,

– veřejná správa,

– marketing a management.

Pro zařazení do třídy s daným zaměřením prosíme o vyplnění elektronického dotazníku s pořadím odborných zaměření seřazených podle preferencí od nejpožadovanějšího k nejméně požadovanému.

Třídy s konkrétními odbornými zaměřeními budou naplňovány postupně podle pořadí, v jakém se žák umístil v přijímacím řízení, a podle toho, které dosud nenaplněné zaměření je nejvýše na jeho seznamu preferencí.

V elektronickém dotazníku dále uveďte dva cizí jazyky seřazené v pořadí podle preferencí žáka. Obchodní akademie nabízí výběr z těchto jazyků

– francouzského,

– německého,

– ruského,

– španělského.

Škola si vyhrazuje právo stanovit, jaké jazykové skupiny budou ve školním roce 2024/25 vytvořeny, a zařadit žáka do jedné z nich na základě organizačních a provozních důvodů a podle jeho preferencí. Při rozřazování do vytvořených jazykových skupin je přihlíženo k následujícím kritériím v tomto pořadí: zda žák studoval daný jazyk na základní škole, k celkovému počtu bodů dosažených při přijímacím řízení a průměrnému prospěchu za 1. pololetí 9. třídy.

 

Informace k vyplnění elektronického dotazníku na obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Uchazeč, který byl přijat na základě rozhodnutí ředitele školy na obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, si volí pouze druhý cizí jazyk.

Do elektronického dotazníku uveďte dva cizí jazyky seřazené v pořadí podle preferencí žáka. Ekonomické lyceum nabízí výběr z těchto jazyků

– francouzského,

– německého,

– ruského,

– španělského.

Škola si vyhrazuje právo stanovit, jaké jazykové skupiny budou ve školním roce 2024/25 vytvořeny, a zařadit žáka do jedné z nich na základě organizačních a provozních důvodů a podle jeho preferencí. Při rozřazování do vytvořených jazykových skupin je přihlíženo k následujícím kritériím v tomto pořadí: zda žák studoval daný jazyk na základní škole, k celkovému počtu bodů dosažených při přijímacím řízení a průměrnému prospěchu za 1. pololetí 9. třídy.

 

V polovině června 2024 očekávejte e-mail s podrobnějšími informacemi o:

 • zařazení do konkrétního zaměření oboru obchodní akademie,
 • přidělení druhého cizího jazyka,
 • adaptačním kurzu,
 • studentském průkazu ISIC.

 

Vážíme si Vašeho zájmu o studium na naší škole a přejeme Vašemu synovi/Vaší dceři úspěch při studiu.

 

Ve Zlíně, 16. 5. 2024

 

Mgr. Petr Bělaška v. r.

ředitel školy

 

 

Obory vzdělání

Ve školním roce 2024/2025 nabízíme maturitní obory vzdělání:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie (4 třídy – 120 žáků), zaměření:
  • finance a daně
  • podniková ekonomika
  • veřejná správa
  • marketing a management
 • 78-42-M/02 obor Ekonomické lyceum (1 třída – 30 žáků)

Informace k přijímacímu řízení

Ověřování znalostí potřebných ke studiu na střední škole proběhne formou centrálně zadávaných testů.

Řádné termíny:

 • 1. řádný termín12. duben 2024
 • 2. řádný termín15. duben 2024

 

Náhradní termíny:

 • 1. náhradní termín – 29. duben 2024
 • 2. náhradní termín – 30. duben 2024

  

Soubor PDF  Podrobná kritéria pro přijetí – Ekonomické lyceum (zdroj: OATB a VOŠE Zlín – 31. 1. 2024)

 

Soubor PDF

  Podrobná kritéria pro přijetí – Obchodní akademie (zdroj: OATB a VOŠE Zlín – 31. 1. 2024)

 

Způsoby podání přihlášek:

 • plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana
  • v digitálním přihlašovacím systému (DIPSY) budou k dispozici veškeré potřebné informace (registrační číslo uchazeče, pozvánky JPZ, rozhodnutí o přijetí apod.)
  • tento způsob doporučujeme (většina základních škol vám s vyplněním ráda pomůže)
 • prostřednictvím výpisu s podporou elektronického systému
  •  vytiskne se a podá v listinné formě bez příloh (ty se vkládají elektronicky)
 • prostřednictvím tiskopisu
  • formulář je k dispozici na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz a ve školských informačních systémech
  • podává se s přílohami v listinné podobě na každou školu samostatně

Do přihlášky, prosím, uvádějte telefon a emailovou adresu zákonného zástupce z důvodu snazší komunikace v případě vzniklých problémů. U přijatých uchazečů jsou navíc tyto údaje nutné při zařazení do jednotlivých zaměření na oboru obchodní akademie a při zařazení do druhého cizího jazyka.

Uchazeči na přihlášce závazně seřadí pořadí škol a oborů vzdělání podle druhu priority.

Součástí příloh je i doložení průměrného prospěchu ze ZŠ. Průměrný prospěch se dokládá výpisem známek ze ZŠ nebo kopiemi vysvědčení z 8. třídy (1. a 2. pololetí) a 9. třídy (1. pololetí) s vypočítanými průměry za jednotlivá pololetí (zaokrouhlená na 2 desetinná místa). Do průměru se nezapočítává známka z chování.

K přihlášce není nutné dokládat potvrzení o zdravotní způsobilosti (lékařské potvrzení).

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.