Články

Učitelka na pracovní stáži o prázdninách?

Co motivuje učitele být o letních prázdninách v práci? To je otázka…


 

Ve druhé polovině července 2023 jsem měla možnost zúčastnit se v rámci programu Erasmus+ pracovní stáže v Českém centru Bratislava.

I když pro učitele není snadné najít vhodnou pracovní stáž v délce maximálně 10 pracovních dní, byla jsem velmi potěšena ochotou paní ředitelky Českého centra Bratislava Mgr. Moniky Koblerové mi uvedenou pracovní zkušenost umožnit. Cílem mojí účasti v uvedeném programu bylo rozšíření odborných dovedností, získání nových poznatků o způsobu práce v kolektivu, o organizaci práce, metodice propagace Českého centra a jím pořádaných akcí. V rámci rozvoje mezikulturních kompetencí bylo zajímavé porovnání způsobu práce a komunikace v jiné zemi Evropské unie.

Síť Českých center tvoří 26 zahraničních poboček. Zajímavá statistická data Českých center: 1700 akcí za rok, 7,5 miliónů návštěvníků, 190 tisíc fanoušků na sociálních sítích.

Česká centra fungují jako příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí. Posláním je posilovat dobré jméno Česka ve světě. Jsou členem sítě evropských kulturních institutů EUNIC.

České centrum v Bratislavě působí již od roku 1994. Od roku 2019 sídlí v památkově chráněném renesančním objektu na Prepoštské ulici, pocházejícím ze začátku 17. století. V reprezentativní části se zde pravidelně připravují výstavy, literární čtení, filmové večery a další kulturní programy pro nejširší bratislavskou a celkově slovenskou veřejnost. České centrum se podílí na pořádání tiskových konferencí a prezentačních akcí pro české firmy.  Velmi úzce spolupracuje s Velvyslanectvím ČR na Slovensku. V Českém domě Bratislava také sídlí zahraniční zastoupení CzechTourism na Slovensku.

Díky pracovní stáži jsem měla možnost se blíže seznámit s prací úžasných zaměstnanců Českého centra. Získala jsem také mnohé cenné informace z oblasti marketingu, komunikace, organizace práce a také samozřejmě další osobní pracovní nepedagogickou zkušenost.

V průběhu stáže přijeli zástupci Domu zahraniční spolupráce (instituce, která u nás má na starosti program Erasmus+) na monitorovací návštěvu. Během ní jsme vedli dvouhodinový rozhovor o mojí pracovní stáži a možnostech uplatnit získané zkušenosti při pedagogické činnosti.

Je patrné, že práce Českých center je zásadní v oblasti veřejné diplomacie. Ostatně i jedna z prvních oficiálních návštěv našeho nově zvoleného prezidenta Petra Pavla s chotí vedla 14. března 2023 právě do Českého domu Bratislava, kde kromě jiného proběhlo i pracovní jednání prezidenta ČR Petra Pavla, předsedy Národní rady SR Borise Kollára spolu s jejich delegacemi.

Chci tímto velmi poděkovat paní ředitelce a všem zaměstnancům Českého centra Bratislava, kteří jsou skvělí a bylo radostí s nimi spolupracovat.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.