Články

Virtuální prezentace studia na OATB a VOŠE Zlín

Vážení rodiče a žáci, vítáme Vás na online dni otevřených dveří na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické Zlín.


Ve školním roce 2021/2022 nabízíme na obchodní akademii čtyři zaměření (cestovní ruch, finance a daně, mezinárodní obchod, podniková ekonomika), na vyšší odborné škole dva obory (marketing pro střední stupeň řízení, účetnictví a finanční řízení).

Úvodní slovo ředitele školy (text proslovu)

Obchodní akademie

 • zaměření cestovní ruch
 1. základní informace
 2. studijní plán
 3. profil absolventa
 • zaměření finance a daně
 1. základní informace
 2. studijní plán
 3. profil absolventa
 • zaměření mezinárodní obchod
 1. základní informace
 2. studijní plán
 3. profil absolventa
 • zaměření podniková ekonomika
 1. základní informace
 2. studijní plán
 3. profil absolventa

Vyšší odborná škola

Virtuální prohlídka školy

 • odborné učebny (přírodovědná, jazykové, počítačové)
 • tělocvična, školní hřiště
 • informační centrum, žákovská knihovna
 • šatny
 • automat na nápoje a svačiny, bufet

Fotografie školy

Ze života školy (fotografie a články)

Ubytování